به گزارش سرویس سیاسی ملت ایران: هر ۱۵ ثانیه، یک نفر از سوریه خارج و به جمع پناهندگان می پیوندد.

سازمان پناهندگان سارمان ملل با بیان این واقعیت ترسناک در روز سه شنبه اعلام کرد که تعداد سوری هایی که کشور جنگ زده خود را ترک کرده اند، به ۲ میلیون نفر رسیده است.

این در حالی است که حدود یک سال پیش، این عدد برای پناهجویان سوری برابر با ۲۳۰۶۷۱ نفر بود.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور آوارگان با اعلام وضعیت هشدار درباره مهاجرت از سوریه اعلام کرده که این روند به معنای رشد ۱.۸ میلیون نفری در طول مدت ۱۲ ماه است.

اما این اعداد همه‌ی آن چیزی نیست که در مورد سوریه منتشر شده است. بنا به گفته سازمان ملل، هنوز حدود چهار نیم میلیون سوری دیگر در صدد آن هستند که از کشور خارج شوند.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور آوارگان دراین باره اعلام کرد که با جمع این آمار ها، به عدد ۶ میلیون نفر مهاجر خواهیم رسید که می خواهند خانه و کاشانه خود را رها کنند و آواره شوند.

گفتنی است که اکثر پناهجویان مقصد مشخصی را مدنظر ندارند و می خواهند به هر قیمتی از کشور خارج شوند.