به گزارش ملت ایران لحظاتی پیش در محلشورای شهر تهرانمراسم تحلیف اعضای جدید شورا توسطمحسن پیرهادیجوان‌ترین عضو شورا انجام شد و اعضای جدید شورای شهر تهران سوگند یاد کردند.

اعضای شورای شهر چهارم تهران پس از مراسم تحلیف به انتخاب هیات رییسه جدید پرداختند که در نتیجه محمدمسجد جامعیبا نتیجه ۱۶ به ۱۵ در برابر مهدی چمران به ریاست شورای شهر چهارم انتخاب شد.
در پی انتخاب احمد مسجد جامعی به عنوان رییس شورای شهر چهارم تهران مرتضی طلایی با کسب ۲۲ رای از مجموع ۳۱ رای اعضاء به عنوان نایب رییس شورای شهر چهارم انتخاب شد.
سپس اعضاء برای انتخاب سخنگو به رای گیری پرداختند که از اعضاء میان تقی پور وزیر اسبق ارتباطات و سلطانی فر کاندید شدند که در نهایتتقی‌پوربه عنوان سخنگوی شورای شهر انتخاب شد.