ملت ایران: محمدرضا باهنر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با فارس درباره زمان برگزاری نشست مشترک مجلس و دولت یازدهم، گفت: دولت باید در ابتدا انتصابات را انجام دهد و افراد را در سمت های مختلف بچیند، بعد نشست مشترک مجلس و دولت برگزار شود.
وی افزود: اما به نظرم احتمالاً نشست مشترک مجلس و دولت یازدهم اوایل مهرماه برگزار می شود.