به گزارش ملت ایران دو هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری، کاندیداهای شکست خورده به دعوت دکتر عارف در منزل وی میهمان شدند، حتی حداد عادل که انصراف داده بود، اما قالیباف و ولایتی به دلایلی نبودند.

به گزارش انصاف نیوز، چند روز پیش در اواخر مرداد ماه، مهندس غرضی گفته بود: پس از انتخابات ریاست جمهوری، در یک شب آقای عارف بنده را به منزلش دعوت کرد. در این مهمانی در مورد مناظره ها، انتخابات و اداره کشور بحثشد. البته در مورد اشخاص بحثی نشد.اما خامسیان، یکی از اعضای دفتر دکتر عارف با انتشار عکسی، درباره ی ماجرای مهمانی عارف توضیح داد: به تازگی آقای غرضی در مصاحبه ای از مهمانی منزل دکتر عارف گفت البته ایشان در این مصاحبه به گونه ای سخن گفتند که تنها وی مهمان منزل دکتر عارف بود همه کاندیداهای محترم ریاست جمهوری که به پاستور راه نیافتند به این ضیافت شام دعوت شدند.

آقای قالیباف به علت اینکه در خارج از تهران بود نتوانست به این مهمانی بیاید دکتر ولایتی هم چون در مراسم نکوداشت دکتر داوری اردکانی بود امکان حضورش فراهم نشد ولی دیگر کاندیداها دعوت دکتر عارف را پذیرفتند و به این ضیافت آمدند. این مهمانی دو هفته بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود و دکتر عارف نشان داد می تواند مرکز ثقلی باشد برای هماوردی جریان های مختلف سیاسی.