به گزارش ملت ایران به نقل از مهر: سلطان قابوس پادشاه عما با استقبال وزیر امور خارجه کشورمان وارد فرودگاه مهر آباد تهران شد.