به گزارشملت ایرانبه نقل از فارس، محسنی اژه ای در خصوص انتقادات آیت الله علم الهدی به دستگاه قضایی گفت: قوه قضاییه از انتقادهای سازنده استقبال می کند و آیت الله علم الهدی هم از چهره های شاخص است و طبیعی است که ما برای انتقادهای ایشان احترام قائل هستیم اما اگر صحبت های ایشان را با صحبت های آیت الله آملی لاریجانی نگاه کنیم متوجه می شویم که با هم متناقض نیست بلکه آیت الله آملی لاریجانی خواسته اند مطالب درست بیان شود.

وی با اشاره به انتقادات آیت الله علم الهدی نسبت به دستگاه قضایی در خصوص بحثرسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی، مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با بدحجابی گفت: آنچه آیت الله علم الهدی مطرح کرد ه اند به این معنی است که پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی بارها از این دادسرا به آن دادسرا و از این دادگاه به آن دادگاه رفته است در صورتی که اینگونه نبوده و پرونده ابتدا در دادسرای اهواز تشکیل شده بود.

وی افزود: به محض اینکه فهمیدیم پرونده گسترده است طبق روال قانونی درخواست احاله دادیم تا پرونده به تهران بیاید و پس از آن این پرونده در یک دادسرا و یک شعبه مورد رسیدگی قرار گرفت و وقتی که بخشی از آن به پایان رسید به یک دادگاه مشخص رفت و متهمین اصلی در یک دادگاه محاکمه شدند و حکم هم برای تجدید نظر به یک شعبه دیوان عالی کشور رفت.

محسنی اژه ای رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی را یکی از افتخارات قوه قضاییه دانست و گفت: من این موضوع را از این جهت که حاضر و ناظر بر این پرونده بودم، نمی گویم، متهم اصلی این پرونده تا روزهای آخر حاضر نبود در مسائل اتهامی خود کلامی صحبت کند.

وی افزود: آنها تمامی مدارک و اسناد را از بین برده بودند و برخی را هم مخفی کرده بودند که تمام این موضوعات با تحقیقات مشخص شد.

دادستان کل کشور گفت: برخی شرکت هایی را از دولت گرفته بودند و مؤظف شده بودند که ظرف ۵ سال نیروهای حاضر در آن شرکت را نگه دارند و ادعا می کردند که کارآفرینی می کردند در صورتی که کارآفرینی در کار نبود و نه تنها نیروی اضافه نکرده بودند بلکه تعدادی از آنها را اخراج کرده بودند.

وی افزود: بنابراین اینگونه نقص ها به دلیل اطلاعات ناقصی است که به آنها رسیده است اما در بحثمواد مخدر در حال حاضر تولید مخدر در کشور همسایه ما افغانستان ۱۰ برابر شده و آنها می خواهند از طریق ایران مواد مخدر را ترانزیت کنند.

وی گفت: درست است که ما هنوز به همه عوامل اصلی در بحثمواد مخدر در داخل و خارج کشور دسترسی پیدا نکردیم اما هرچه جلوتر آمده ایم به آنها نزدیک شده ایم تا جایی که در سال های اخیر حتی قاچاقچیان اصلی را هم دستگیر کردیم.

وی با اشاره به سخنان آیت الله علم الهدی مبنی بر اینکه قوه قضاییه می تواند جلوی مواد مخدر را بگیرد، گفت: قوه قضاییه در بحثبرخورد با مواد مخدر به تنهایی قادر به ایفای نقش نیست بلکه در بخش های درمان و پیشگیری هم سایر دستگاه ها وظیفه خدمت رسانی دارند.

محسنی اژه ای افزود: دولت از سال ۷۶ مؤظف شد اردوگاه هایی را تأسیس کرده و متهمین مربوط به مواد مخدر را به آنجا منتقل کند اما از آن تاریخ تا مدت ها پیش اردوگاه های تأسیس نشد، البته از سال ۹۰ تاکنون دولت کمک های خوبی داشته و باید بگوییم که بحثدرمان و پیشگیری و اصلاح از قدرت قوه قضاییه خارج است.

وی در پایان در خصوص بحثبرخورد با بدحجابی از سوی قوه قضاییه گفت: در این زمینه حتماً باید مبارزه شود و قوه قضاییه هم اگر کوتاهی داشته باید جبران کند.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: من بارها گفته ام که طرف ورود قوه قضاییه به این موضوع و زندانی کردن کارساز نیست و دستگاه های فرهنگی باید در این زمینه ورود پیدا کنند.