به گزارش ملت ایران، وزیر امور خارجه کشورمان در گفت وگوی تلفنی با همتای اماراتی خود نسبت به اخراج ایرانیان از امارات متحده عربی ابراز نگرانی کرد و خواستار تجدیدنظر دولت امارات در این زمینه شد.

در این گفت وگوی تلفنی، وزرای امور خارجه دو کشور، تحولات مهم منطقه ای و بین المللی و مسائل مورد علاقه مشترک از جمله بحران داخلی مصر را مورد بحثو بررسی قرار دادند. طرفین همچنین بر اهمیت و ضرورت تقویت و توسعه مناسبات دوجانبه در روابط دو کشور تاکید کردند.

همچنین صالحی نسبت به اخراج ایرانیان از امارات متحده عربی ابراز نگرانی کرد و خواستار تجدیدنظر دولت امارات در این زمینه شد.