با اعلام حکم عزل محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر توسط ارتش این کشور، مخالفان مرسی در قاهره به شادی پرداختند.

در دست گرفتن عکس " عبدالفتاح سیسی " وزیر دفاع مصر