به نقل از دیلی میل، ژنی که باعث قهوه ای شدن سیب پس از برش آن می شود در این نوع سیب ها که Arcetic Apple نامیده می شود، خاموش شده است.

به عبارت دیگر این سیب ها با برش تغییر رنگ نمی دهند. بلکه رنگ آنها زمانی تغییر می کند که واقعا فاسد شده باشند. هنگامیکه سلول های سیب به دلیل برش دچار آسیب می شوند آنزیم اکسید پلی فنول چفعل و انفعالی شیمیایی در این میوه را آغاز می کند که به قهوه شدن آن منجر می شود.

اما در سیب های Arcetic Apple این آنزیم وجود ندارد زیرا ژن مسئول تولید آن خاموش شده است.

این نوع سیب را می توان در هر نقطه ای کاشت. Arcetic Apple برای نخستین مرتبه در پاییز 2016 میلادی به طور تجاری کشت شد و اکنون محصول آن آماده فروش است.