دکتر رسول دیناروند گفت: اینکه ما در منزل آنتی بیوتیک، داروهای نسخه ای و داروهای ممنوع نگهداری کنیم، خطرناک هستند.

وی افزود: OTC مخفف over-the-counter است یعنی فروش دارو بدون نسخه که شما حتی بدون تجویز و نسخه پزشک هم می توانید از داروخانه ها تهیه نمایید.

دیناروند گفت: این داروها عموما برای تسکین درد و یا برطرف کردن علائم سرماخوردگی، آنفلوانزا و حساسیت بکار می رود.