محققان دانشکده سلامت عمومی دانشگاه بوستون در مطالعه شاخص توده بدنی بیش از 6000 آمریکایی در رده سنی 50 تا 74 سال که از سال 1988 شروع شده بود، دریافتند افرادی که دارای اضافه وزن بودند در مقایسه با افرادی که همیشه وزن نرمال خود را حفظ کرده بودند 19 درصد بیشتر در معرض مرگ در طول دوره 23 ساله مطالعه قرار داشتند.

افراد چاق با شاخص توده بدنی 30 (BMI) تا ۳۴.۹ در مقایسه با افراد دارای وزن متعادل 65 درصد بیشتر در معرض مرگ قرار داشتند و افرادی که به شدت چاق بودند احتمال مرگ شان در طول این دوره 150 درصد بود.

به گفته محققان، مطالعه آنها متفاوت از مطالعات قلبی است و با افزایش هر میزان از شاخص توده بدنی نسبت به وزن عادی، ریسک مرگ زودهنگام هم افزایش می یابد و طول عمر کوتاه می شود.

این محققان تاکید دارند که با وجود نتایج جدید، باید با جدیت به مشکل چاقی در جوامع پرداخته شود.