ملت ایران: اضطراب به معنی یک احساس منتشر، ناخوشایند و مبهم هراس و دلواپسی با منشاء ناشناخته که به فرد دست می دهد و شامل عدم اطمینان، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژی است. همهٔ انسان ها در زندگی خود دچار اضطراب می شوند، ولی اضطراب مزمن و شدید، غیرعادی و مشکل ساز است.
تحقیقات و بررسی ها نشان می دهند که اضطراب در زنان، جوانان، طبقات کم درآمد و افراد میانسال و سال خورده بیشتر دیده می شود. بنابراین مطالعه و اجرای توصیه های زیر می تواند در مقابله با اضطراب مفید باشد:
گفت وگو با افراد مورد اعتماد
چنین افرادی می توانند شامل والدین، دوستان، همسایه ها، اساتید، مربی ها، متخصص مشاور، پزشک خانواده، روحانی مسجد و… باشد. اگر تجربه دردناکی را پشت سر گذاشته اید بهتر است با فرد قابل اعتمادی درباره آن گفت و گو کنید. در غیر این صورت باید به متخصص مشاور یا روان پزشک مراجعه کنید.
مشارکت کردن
پیاده روی، مشارکت در برنامه های اجتماعی و عام المنفعه، ورزش کردن، نوشتن خاطرات، نواختن ساز موسیقی و… می تواند به متعادل ساختن احساسات کمک زیادی کند.
ایمن کردن دانشگاه و جامعه
با پیوستن به گروههای مبارزه با خشونت در دانشگاه یا جامعه می توانید علیه خشونت ورزی فعالیت کنید.
ارتباط با دیگران
ارتباط با دوستان، اعضای خانواده و همسایه ها را حفظ کنید. این کار به کاهش نگرانی و اضطراب کمک زیادی می کند.
مراقبت کردن از خود
اختلال خواب و تغذیه، نگرانی و اضطراب می تواند فرد را بیمار کند. به اندازه کافی بخوابید، از رژیم غذایی سالم پیروی کنید، ورزش کنید و خلق وخوی خوبی داشته باشید.