ملت ایران: با خواندن این تیتر تعجب کردید. اما باور کنید شیوه عطسه کردن شما می تواند رازهایی را درباره شخصیت تان افشا کند.

حتماً برایتان جالب است بدانید بر اساس پژوهش های متخصصان آمریکایی بعد از شنیدن یک عطسه بلند و انفجاری می توانید حدس بزنید که فردی که عطسه کرده یک شخصیت برونگرا و اجتماعی دارد. در حالی که فرد خجالتی سعی می کند با کنترل صدای عطسه، عطسه آرام تری داشته باشید.

به گفته دکتر آلن هیرچ، متخصص مغز و اعصاب بنیاد پژوهش و درمان بویایی و چشایی آمریکا، عطسه کردن مانند خندیدن است به عنوان مثال بعضی ها عادت دارند بلند بخندند اما برخی دیگر اهل خندیدن با صدای بلند نیستند. عطسه کردن واکنش راه های هوایی است به نفوذ محرک هایی مانند میکروب، مواد آلوده و غبار به دیوار بینی.

عطسه اتفاق عجیبی است! یک عطسه ۱۰۰هزار میکروب وارد جو می کند سرعت یک عطسه برابر ۱۶کیلومتر در ساعت است.