به گزارش ملت ایران رسانه های کره جنوبی گزارش دادند که مسابقه فوتبال بین دو کره برگزار نخواهد شد. به گزارش سایت خبری یون هاپس نیوز دولت کره جنوبی مجوز برگزاری این مسابقه را صادر نکرد. دولت کره جنوبی اعلام کرده است در پی نقض قوانین شورای امنیت از سوی کره شمالی و پرتاب کردن موشک ماهواره این تصمیم گرفته شده است.

سخنگوی دولت کره جنوبی اعلام کرد که دولت با برگزاری مسابقه فوتبالی که قرار بود بین Incheon از کره جنوبی و Gangwon P از کره شمالی در تاریخ ۲۴ تا ۲۷ ژانویه برگزار شود رسما مخالفت کرده است. او در ادامه اظهار داشت درحالی که تحریمها علیه کره شمال در حال تشدید است مجوز دادن مناسب نیست.

این درحالی است که خانم پارک گیون هیه ۶۰ ساله اولین رییس جمهور زن کره جنوبی ۲۵ فوریه دوران ریاست جمهوری خود را آغاز می کند و وی در شعارهای انتخاباتی خود از بهبود روابط با کره شمالی سخن گفته است و قول داده است که برای توسعه روابط دو کشور گامهایی برداشته شود.