ملت ایران:محققان دانشگاه جورج تاون، مهارت‌های حرکتی و ادراکی را بوسیله نشان دادن عملکرد نیمکره راست و چپ مغز در هنگام شنیدن اصوات مختلف مورد بررسی قرار دادند.

دکتر «پیتر تورکلتاوب» متخصص اعصاب تأکید می‌کند: زبان در نیمکره چپ مغز پردازش می‌شود و گفته می‌شود که این مسأله به توانایی ویژه این بخش مغز در تجزیه و تحلیل اصوات در حال تغییر مربوط است.

در این مطالعه ۲۴ داوطلب شرکت کرده و از آنها خواسته شد که تغییرات سریع و آهسته اصوات در صداهای پس زمینه را با فشار دادن یک دکمه اعلام کنند.

از هر داوطلب خواسته شد که برای ۲۰ صدای نخست از دست راست و برای ۲۰ صدای بعدی از دست چپ برای فشردن دکمه استفاده کند.

دکتر «تورکلتاوب» خاطرنشان می‌کند: نیمکره چپ عملکرد دست راست و نیمکره راست نیز عملکرد دست چپ را تحت کنترل دارد و این آزمون نحوه مهارتهای ادراکی دو نیمکره مغز در مواجهه با صداهای مختلف را آشکار می‌کند.

نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که افراد در زمان استفاده از دست راست خود بسرعت متوجه تغییرات اصوات می‌شدند؛ بر این اساس نیمکره چپ به تغییراتی مانند صامت‌ها و نیمکره راست به تغییراتی مانند هجا یا بمی صدا واکنش نشان می‌دهد.

اگر افراد در حین شنیدن یک سخنرانی در حال تکان دادن دست یا پرچم باشند، مهم است که کدام دست آنها برای تاثیرگذاری در درک مخاطبان در حال حرکت است.

یافته‌های این پژوهش می‌تواند برای درمان مبتلایان به سکته مغزی و آموزش مفاهیم به کودکان مبتلا به نارساخوانی(dyslexia) مورد استفاده قرار گیرد.

نتایج این یافته جدید در نشست سالانه علوم اعصاب ۲۰۱۲ در نیواورلئان ارائه شده است.

ایسنا