آیا نور زیاد در شب باعث افسردگی میشود؟

شبها تلویزیون و کامپیوتر را خاموش کنید تا دچار افسردگی نشوید.

به گزارش اختصاصی ملت ایران تحقیقاتی که دانشمندان دانشگاه اوهایو بر روی حیوانات انجام دادند نشان می دهد که اگر افراد شبها تحت تاثیر نور الکتریکی وسایل برقی مثل کامپیوتر یا تلویزیون قرار بگیرند بیشتر دچار اختلالات روحی میشوند. به گفته محققان آلودگی نوری بر روی روح و روان افراد تاثیر گذار است و کسانی که شبها تا دیر وقت در معرض نورهای مصنوعی والکتریکی لامپ ها و صفحه ها ی تلویزیون و کامپیوتر قرار می گیرند بیشتر به اختلالات روانی خصوصا افسردگی دچار میشوند و نکته جالب اینکه این نوع اختلال روانی بیشتر در بین زنان شایع است.