به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا پژوهشگران امریکایی دریافتند کودکانی که از پدران مسن‌تر متولد می‌شوند، به علل ژنتیکی، بیشتر از سایرین عمر می‌کنند.

محققان معتقدند با افزایش سن مردان، ساختار ژنتیکی اسپرم آنها تغییر می‌کند و باعثایجاد کد دی ان ایی می‌شود که افزایش طول عمر را به همراه دارد.

نتایج این پژوهش که در جلسه مذاکره آکادمی ملی علوم منتشر شد، حاصل آنالیز DNA در ۱۷۷۹ جوان است.

پژوهشگران از مدت‌ها پیش می‌دانستند طول عمر هر فرد به طور ساختاری به تلومرهایی بستگی دارد که بر روی انتهای کروموزوم های حاوی کدهای ژنتیکی قرار می‌گیرند.

تلومرها از انتهای کروموزوم‌ها در برابر آسیب مراقبت می‌کنند. هر چه تلومر کوتاه‌تر باشد طول عمر فرد هم کوتاه‌تر خواهد بود.

در بیشتر سلول‌ها با افزایش سن، تلومرها کوتاه‌تر می‌شوند تا جایی که سلول‌ها دیگر قادر به تکثیر نیستند.

در تحقیقات اخیر، پژوهشگران دریافتند برخلاف سایر سلول‌ها در اسپرم، تلومرها با افزایش سن، بلندتر می‌شوند و از آن جا که مردان DNA را از طریق اسپرم به فرزاندانشان منتقل می‌کنند، این تلومرهای بلند هم به نسل بعد به ارثمی‌رسند که می‌تواند ضامنی برای طول عمر بیشتر افراد باشد.