مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت گفت: شیوع بیماری‌های روانی در کشور طبق آخرین مطالعه وزارت بهداشت در سال ۸۴ حدود ۲۱‌درصد است که این میزان شامل ۱۶‌درصد مردان و ۲۶‌درصد زنان می‌شود و در زنان مهم‌ترین عامل مرگ و ناتوانی در زندگی است.

«عباسعلی ناصحی» افزود: سند ارتقای سلامت روان ایرانیان براساس اطلاعات و مطالعات انجام شده در حال تدوین است. براساس این اطلاعات و طبق مطالعه‌ای که وزارت بهداشت در سال ۱۳۸۴ انجام داد، ‌شیوع بیماری‌های روانی در کشور ۲۱‌درصد است؛ یعنی ۲۱‌درصد مردم طی عمر خود به یکی از انواع بیماری‌های روانی خفیف تا شدید مبتلا می‌شوند که با آمار جهانی مطابقت دارد. وی ادامه داد: این آمار مربوط به همه اختلالات روانی که تقریبا همه مردم طی عمر خود با آن درگیر می‌شوند، نیست بلکه فقط موارد بیماری را که فرد به خدمات روانپزشکی سرپایی یا بستری نیازمند می‌شود، شامل می‌شود.

ناصحی گفت: مهم‌ترین بیماری‌هایی که در این آمارگیری مطرح هستند شامل افسردگی و اضطراب است و بیماری‌های شدید مانند روانپریشی، دوقطبی، شیدایی و اسکیزوفرنی در کشور شیوعی در حد یک‌درصد یا کمتر دارند. وی ادامه داد: شاخص مهمی که در مورد بیماری‌های روانی نیز مطرح است شاخص بار بیماری‌هاست که میزان مرگ و ناتوانی ناشی از یک بیماری را نشان می‌دهد. بر این اساس در مردان بیشترین بار بیماری به حوادثعمدی و غیرعمدی و به‌خصوص تصادفات مربوط می‌شود و بعد از آن دومین بار بیماری به حوادثقلبی و عروقی و بیماری‌های روانی اختصاص دارد.

مدیر کل سلامت روانی و اجتماعی وزارت بهداشت افزود: اما در مورد زنان به علت کمتربودن میزان مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات و حملات قلبی و عروقی بار اول مرگ‌ومیر بیماری‌ها به بیماری‌های روان مربوط است. ناصحی ادامه داد: تحقیق جدیدتری نیز در سال ۱۳۸۸ در مورد شیوع بیماری‌های روانی در تهران توسط شهرداری تهران انجام شده که نشان می‌دهد شیوع بیماری‌های روانی در تهران از متوسط کشور بالاتر است و حدود ۳۴‌درصد مردم این شهر به یکی از انواع بیماری‌ها و اختلالات روانی مبتلا هستند.

منبع: فارس