- زبان بدن: به پیام هایی که از طریق حرکات صورت و اعضای بدن به دیگران منتقل می شود، «زبان بدن» ‌گفته می شود. مثلاً وقتی فردی در حین صحبت، گوش هایش را مدام می خاراند یعنی در حال دروغ گفتن است.

زن ها از همان ابتدا و به صورت مادرزادی زبان بدن را می دانند و متوجه می شوند ولی مردها چنین نیستند.

یعنی معمولاً مردها متوجه زبان اشاره، حرکات بدن، تغییر لحن صدا و … نمی شوند. همین امر بسیاری از اوقات باعثناراحتی خانم ها و در نتیجه ایجاد اختلاف در زندگی زناشویی می شود. در حالیکه شناخت این ویژگی مردان به خانم ها کمک می کند که نه تنها از وقوع این مشکل ناراحت نشوند بلکه همیشه در زندگی مشترک سعی کنند پیام هایشان را به طور مستقیم و بدون استفاده از زبان بدن به همسرشان بیان نمایند.

خانم ها همیشه قادرند علاقه و محبتشان را به راحتی به فرد مقابل نشان دهند. به همین دلیل انتظار دارند که فرد مقابل نیز چنین عمل کند در حالی که مردها معمولاً احساسات و عواطف خود را به صورت غیر مستقیم به فرد مقابل نشان می دهند و از بیان مستقیم علاقه و محبتشان خودداری می کنند

- بیان احساسات: خانم ها به خاطر احساساتی بودنشان همیشه قادرند علاقه و محبتشان را به راحتی به فرد مقابل نشان دهند. به همین دلیل انتظار دارند که فرد مقابل نیز چنین عمل کند در حالی که مردها معمولاً احساسات و عواطف خود را به صورت غیر مستقیم به فرد مقابل نشان می دهند و از بیان مستقیم علاقه و محبتشان خودداری می کنند. مثلاً خانم ها توقع دارند که همسرشان مدام به آنها بگویند که دوستشان دارند یا برایشان هدیه بگیرند. اما مردها ترجیح می دهند با انجام اموری چون کمک کردن در کارهای خانه، ‌ خرید خانه و… دوست داشتنشان را نشان دهند. شناخت این ویژگی مردها نیز باعثمی شود تا خانم ها به کارهای ریز و رشد همسرانشان بیشتر دقت کنند تا بیشتر متوجه علاقه و محبت آنها شوند.

مردها گمان می کنند که هر وقت همسرشان با آنها صحبت کرد باید او را راهنمایی کنند و دستور کار به او بدهند. این تمایز نیز گاه باعثاختلافات زناشویی می شود

- نحوه صحبت کردن: صحبت کردن یکی از مهمترین راه های تخلیه روانی خانم ها محسوب می شود. خانم ها همیشه به خصوص اوقاتی که دچار استرس و اضطراب هستند، سعی می کنند با صحبت کردن خود را آرام کنند. حتی گاه خانم ها در حین فکر کردن در مورد یک موضوع خاص شروع به صحبت کردن در مورد آن موضوع می کنند که در اصطلاح به این فرآیند «بلند بلند فکر کردن» می گویند. مردها در این مورد دقیقاً نقطه مقابل خانم ها هستند. یعنی معمولاً دوست ندارند که در مورد هر موضوع و مشکلی به خصوص مشکلات کاری با کسی حتی همسرشان صحبت کنند. البته این بدان معنا نیست که مرها کلاً اهل صحبت کردن و مشورت گرفتن نیستند.

خانم ها گاه فقط برای خالی شدن صحبت می کنند و نیازی به مشورت و راهنمایی ندارند. به قولی تنها به دنبال گوشی برای شنیدن حرف هایشان می گردند و چه گوشی بهتر و مَحرم تر از گوش همسر. اما مردها گمان می کنند که هر وقت همسرشان با آنها صحبت کرد باید او را راهنمایی کنند و دستور کار به او بدهند. این تمایز نیز گاه باعثاختلافات زناشویی می شود.

البته عکس این قضیه نیز صادق است. یعنی گاه خانم در مورد موضوعی خاص از آقا مشورت می خواهد ولی وقتی سخنانش تمام می شود همسرش حرفی نمی زند و سکوت اختیار می کند.

این حرکت مردها حس عدم توجه و بی اعتنایی به همسر و مشکلات او را به خانم منتقل کرده و باعثعصبانیت وی می شود. در حالیکه خانم ها باید بدانند که در این حالت مردها به دنبال یک پاسخ عالی و کامل می گردند. به همین دلیل باید به آن‌ها بیشتر فرصت داد تا بتوانند راه حلی مناسب برای حل مشکل بیابند.