شرکت خبرساز اسپیس ایکس نیمه شب پنج شنبه (۱ و 10 دقیقه صبح جمعه) و برای دومین بار در این ماه راکت فالکون 9 خود را که بروزرسانی هایی در آن صورت گرفته به فضا پرتاب می کند. این پرتاب از کیپ کاناورال فلوریدا صورت می گیرد که طی آن ماهواره ارتباطاتی THAICOM-۸ متعلق به شرکت Thaicom Plc. راهی مدار زمین می شود.

راکت فالکون 9 در ماههای اخیر دو فرود موفقیت آمیز بر روی سکوی شناور مستقر در اقیانوس اطلس داشته و حالا همگان منتظر سومین فرود هستند که در این صورت در هزینه های مربوط به پرتابهای فضایی صرفه جویی قابل توجهی صورت خواهد گرفت.

پیش بینی ها حکایت از مساعد بودن اوضاع جوی برای انجام پرتاب در زمان تعیین شده دارد. البته پنجره پرتاب تنها برای دو ساعت باز خواهد بود.

ماهواره THAICOM-۸ توسط شرکت آمریکایی Orbital ATK طراحی و ساخته شده و با هدف توسعه و به روزرسانی شبکه های تلویزیونی تایلند راهی مدار زمین می شود. این ماهواره همچنین به سرویس دهی به مشتریان شرکت صاحب ماهواره در جنوب و جنوب شرق آسیا و نیز آفریقا مشغول خواهد شد.

درصورتیکه پرتاب امروز لغو شود فرصت بعدی روز بعد خواهد بود که البته شانس پرتاب با توجه به پیش بینی های جوی تنها 70 درصد عنوان شده است.