بنابر اعلام نیروهای آتش نشانی لندن، این ترن هوایی در حین حرکت دچار نقص فنی شد و از حرکت باز ایستاد و موجب ترس و وحشت سرنشینان آن شد.

نیروهای آتش نشانی به محض اطلاع از این حادثه به محل اعزام شدند و با استفاده از نردبان و تجهیزات مخصوص این افراد را که در ارتفاع بیش از شش متر گرفتار شده بودند، نجات دادند.

سخنگوی آتش نشانی لندن گفت: در این حادثه به هیچ یک از سرنشینان ترن هوایی آسیب نرسید و تنها یکی از آنان دچار حمله آسمی شد و تمامی آنان نجات یافتند.

به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه تلگراف، در سال ۲۰۰۱ میلادی نیز این ترن هوایی دچار حادثه شده بود که در آن حادثه نیز ده ها کودک پس از چند ساعت معلق ماندن در هوا نجات پیدا کردند.