به گزارش سرویس اجتماعی ملت ایران یک زن آمریکایی در شهر توریستی مانالی در شمال هند مورد تجاوز گروهی قرار گرفت.

آقای سینگ، از افسران پلیس می گوید: " این زن در راه بارگشت از منزل دوستش به محل اقامت خود، در کنار جاده منتظر وسیله نقلیه بوده که کامیونی به قصد سوار کردن وی توقف می کند.

سرنشینان کامیون سه مرد بودند که پس از سوار کردن این زن ۳۰ ساله، وی را به مکان متروکی برده و مورد تجاوز قرار می دهند. این زن پس از فرار از دست متجاوزان به اداره پلیس مراجعه می کند. "

بنا به اظهارات آقای سینگ، مسئولان امر برای پیدا کردن مضنونان، حالت آماده باش اعلام کردند و هر کامیونی را که قصد خروج از شهر داشته باشد مورد بازرسی قرار می دهند.

این تجاوز در حالی صورت می گیرد که در ماه مارس یک توریست سوئیسی که در حال دوچرخه سواری در منطقه ای روستایی بود مورد تجاوز گروهی قرار گرفت و شش نفر در جریان این تجاوز دستگیر شدند. در همان ماه یک زن انگلیسی از ترس صاحب هتل محل اقامت خود که می خواست به زور وارد اتاقش شود، خود را از طبقه سوم به بیرون پرتاب کرد.

از دسامبر گذشته و در پی تجاوز مرگبار به یک زن در دهلی نو، موجی از اعتراضات عمومی در هند برانگیخته شده است که ضمن نگرانی از تجاوزات جنسی، خواستار حمایت بیشتر نسبت به زنان هستند.