ملت ایران:در پی ریزش بارا ن های شدید در مرکز اروپا سیل عظیمی به راه افتاده است و به خرابی های زیادی در برخی از مناطق اروپا منجر شده است.
مقامات در سراسر اروپای مرکزی در حال تلاش هستند تا از بالا آمدن آب رودخانه ها به دلیل ریزش باران های شدید جلوگیری به عمل آورند.
صدها نفر از مردم از خانه های خود در امتداد رودخانه «مولداو» در «جمهوری چک» را تخلیه کرده اند.
مقامات در شهرهای جنوبی آلمان «پاسایو» و «روزنهیم» در خصوص این فاجعه هشدار داده اند.
گزارشات نشان داده است که بر اثر ایجاد سیل در این شهرها تاکنون حداقل ۴ نفر جان خود را از دست داده اند.