عاملان قتل کودکان در شهر بهارستان در حالی به اعدام در ملاءعام محکوم شدند که تا قبل از شروع دادگاه منکر اتهامات خود بودند. دو مرد جنایتکاری که خود در کودکی قربانی شده بودند.

دو مرد شیطان صفت در جلسه دادگاه سرانجام مهر سکوت را شکسته و به تشریح نحوه ربودن دو کودک خردسال و قتل آنها پرداختند. منصور و مرتضی با هم قرار گذاشته بودند که هفته ای یک کودک را ربوده و او را به قتل برسانند.

مرتضی گفت: قربانیان را پس از ربودن به محل های خلوت کشانده و در آنجا با تکه سنگ بزرگی به سرشان ضربه می زدیم. انگیزه مان از این کار آزار و اذیت بچه ها و برای اینکه شناسایی نشویم آنها را می کشتیم. من ۳۱ سال دارم و از شش سال قبل به مواد مخدر اعتیاد دارم. وقتی بچه بودم پدرم مرا زیاد کتک می زد. و خود قربانی آزار و اذیتم. برای انتقام دست به این جنایت زدیم.

منصور هم در ادامه حرف های همدستش مدعی شد، هر هفته قرار بود ضربه مرگبار را یکی وارد کند. بعد از قتل نیز جسد را در محلی خلوت رها می کردیم تا به این زودی پیدا نشود. در محل کارم چند بار مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودم. تا کنون چند بار به اتهام سرقت و موادمخدر دستگیر و روانه زندان شده ام. هیچ وقت خاطرات آزار و اذیت های گذشته را فراموش نکردم.

هر دو مرد جنایتکار در می دانند سرانجام جنایتشان چوبه دار است و اعترافات تکان دهنده آنها در جلسه محاکمه اشک وکیلشان را هم درآورد.