براساس گزارش AP، در اثر وقوع این توفان تاکنون پنج نفر، از جمله یک مادر و فرزند جان خود را از دست داده اند. همچنین به گفته مقامات بیمارستانی این شهر، توفان بیش از ۵۰ نفر مصدوم داشته است که وضعیت پنج نفر از آنها وخیم اعلام شده است.

هواشناسان درباره توفان شدید روز جمعه از پیش هشدار داده بودند اما در عین حال اعلام کرده بودند که این توفان به شدت توفانی که هفته گذشته شهر مور را درهم کوبید نخواهد بود. این هوای توفانی به سوی منطقه سنت لوئیس حرکت کرده و سقف یک ساختمان بزرگ را از جا کنده است.

توفان روز جمعه اوکلاهاما طی ساعت شلوغی بزرگراه های این شهر رخ داده و منجر به خرابی بزرگراه میان ایالتی ۴۰ شد، شریان اصلی متصل کننده شرق و غرب شهر. همچنین بارش شدید باران موجب آب گرفتگی و راه افتادن سیل در خیابان های این شهر شد و عمق آب به بیش از یک متر نیز رسید. در پی این توفان ۸۰ هزار نفر در اثر قطع برق در خاموشی به سر می برند که ۶۴ هزار نفر از این افراد ساکن منطقه اوکلاهاما سیتی هستند.

هفته گذشته نیز توفانی شدید در شهر مور درگرفت که ۲۴ قربانی و خسارات مالی فراوانی را در بر داشت. آمریکا سالانه بیش از هزار و ۲۰۰ کردباد را از سر می گذراند که اکثر آنها گردباد هایی کوچک هستند.