ملت ایران:روز گذشته در ترمینال جنوب ۶ نفر برای نشستن روی صندلی اتوبوس با چوب و چاقو به جان یگدیگر افتادند و تا پای مرگ به هم آسیب رساندند.

ساعت ۱۶ روز گذشته در فضای محل استقرار اتوبوس ها گروهی از افراد که قصد سفر به یکی از استان های جنوبی کشور را داشتند سوار اتوبوس مسافربری شدند.

در حالی که تعداد بسیاری از صندلی های اتوبوس خالی بود ولی ۴ نفر برای نشستن روی صندلی قصد بلند کردن ۲ جوان دیگر را داشتند که با مقاومت آنان مواجه شدند.

به دنبال این موضوع ۶ جوان با یکدیگر درگیر شده و با استفاده از چوب و چماق و چاقو به جان یکدیگر افتاند.

درگیری به اندازه ای شدت گرفت که تمامی نزاع کنندگان دچار جراحت وخیمی شدند و با این اعمالشان نیز نظم عمومی را برهم زده و موجب سلب آرامش سایر هموطنان شدند.

در نهایت پس از گذشت چند دقیقه ماموران خود را به محل درگیری رسانده و با شلیک تیر هوایی به درگیری پایان داده و ۶ نفر عامل اصلی نزاع را دستگیر و به مقر انتقال دادند.

رئیس کلانتری ۲۰۸ ترمینال جنوب " سروان فرهاد شهمیرزادی " با تائید این خبر اعلام کرد: ۴ تن از نزاع کنندگان پس از دستگیری به دلیل جراحت وخیم به بیمارستان انتقال داده شدند و ماموران برای حفظ امنیت و بازگرداندن آرامش به هموطنان چند ساعت در منطقه حضور داشتند.