ملت ایران:پسر جوانی بعد از اینکه از دختر مورد علاقه اش برای ازدواج جواب رد شنید، به حساب بانکی او دستبرد زد.

سرهنگ «کامبیز اسماعیلی» رییس پلیس فتای کرمان توضیح داد: ماموران پیرو شکایت دختر دانشجویی مبنی بر برداشت غیرمجاز مبالغی از حساب بانکی وی طی چند ماه گذشته، تحقیقات خود را برای شناسایی سارق آغاز کردند.

وی خاطرنشان کرد: مبالغ برداشت شده از حساب به منظور خرید اینترنتی کارت شارژ مورداستفاده قرار گرفته بودند. در ادامه تحقیقات تخصصی و فنی پلیس فتا، متهم که هم دانشگاهی شاکی بود، شناسایی و دستگیر شد و به جرم خود اعتراف کرد.

«اسماعیلی» با بیان اینکه مجرم دستگیرشده خواستگار شاکی بود، گفت: شنیدن جواب رد ازدواج از سوی صاحب حساب و جبران مخارج زمان دوستی، بهانه متهم برای سرقت بود.

روزنامه شرق