زمین لرزه ای با قدرت ۲.۴ درجه در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) یکشنبه شب شهر «رودهن» در استان تهران را لرزاند.

به گزارش شبکه های لرزه نگاری وابسته به مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه ساعت ۲۳و ۳۷ دقیقه و ۲۹ ثانیه رخ داد.

کانون این زلزله در موقعیت ۳۵.۹۷ عرض شمالی و ۵۱.۹۹ طول شرقی ثبت شده است.

هنوز از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی مخابره نشده است.