ملت ایران:در اتفاقی ناگوار، کودک سه ساله اهوازی با خوردن پفکی که درون آن شیشه بود راهی بیمارستان شد و البته از مرگ حتمی جان سالم به در برد.
پدر این کودک اظهار کرد: از مغازه اغذیه فروشی محله مان واقع در شهرک پردیس پفکی را برای فرزندم خریدم و نیمی از آن را به وی دادم.

رضا ۳۰ ساله افزود: بخشی از باقیمانده پفک را روز بعد به فرزندم دادم و با آخرین حلقه پفکی که در دهانش گذاشتم متوجه خونریزی دهان وی شدم. دهان پسرم به دلیل پارگی پر از خون شد و وی مدام جیغ می زد.

پدر این کودک اهوازی خاطرنشان کرد: به سرعت دست در دهان پسرم بردم و متوجه شیء تیزی شدم که نزدیک بود دست من را نیز پاره کند، شیشه ای به اندازه نصف سکه ۵۰ تومانی!

وی ادامه داد: با مشاهده شیشه، شماره تماس شرکت تولید کننده پفک را گرفتم و حادثه را برای آنها توضیح دادم، با تمام وجود انکار می کردند که چنین چیزی غیرممکن است!

رضا عنوان کرد: در نهایت به من گفتند که فعلا موضوع را برای جایی گزارش نکنم و محتویات پفک را برای بررسی کارشناسی که از طرف شرکت برای آن ها فرستاده می شود نگه دارم.

وی بیان کرد: برای من اصلا افشای این موضوع اهمیت ندارد و سلامتی فرزندم از همه چیز مهمتر و باارزشمندتر است اما حداقل باید برای اتفاقی که رخ داده از من عذرخواهی می کردند، دوست ندارم افراد دیگر هم به چنین حادثه ای گرفتار شوند زیرا ممکن است اتفاقی ناگوارتر برایشان رخ دهد.

پدر این کودک سه ساله افزود: ممکن بود فرزندم شیشه را قورت می داد و اتفاقی که نباید، برایش رخ می داد، آن موقع چه کسی پاسخگو بود؟

وی در پاسخ به اینکه شاید شیشه از منزل خودشان در پاکت پفک افتاده باشد و یا فرزندشان شیشه را از روی زمین برداشته و در دهان گذاشته باشد، تصریح کرد: چنین چیزی امکان ندارد چون دقیقا با آخرین حلقه پفک، دهان فرزندم را آغشته به خون دیدم!

رضا ۳۰ ساله از اهواز در ادامه اظهار کرد: خدا را شکر می کنم که این قضیه ختم به خیر شد اما قصد دارم فرزندم را به پزشک قانونی ببرم و از شرکت تولید کننده پفک نیز شکایت کنم.

نام شرکت تولید کننده این نوع پفک کاملا مشهور است که فعلا از ذکر نام آن خودداری می کنیم.