آتش سوزی در مجتمع فدک ورامین سبب حضور نیروهای آتش نشانی در محل شد.

ظهر جمعه مجتمع فدک واقع در خیابان شهدای شهرستان ورامین دچار حریق و موجب حضور نیروهای امدادی در این محل شد.

پس از وقوع آتش سوزی در یکی از واحدهای تجاری مجتمع فدک شهرستان ورامین، نیروهای آتش نشانی به سرعت به محل اعزام شدند تا از سرایت آتش به سایر واحدها جلوگیری کنند.

تلاش آتش نشانان برای خاموش کردن آتش در مجتمع فدک ورامین حدود دو ساعت به طول انجامید اما در نهایت این آتش سوزی با تلاش مأموران آتش نشانی مهار شد.

هنوز از میزان خسارت های وارده رقم دقیقی در دست نیست و مسئولان آتش نشانی شهرستان ورامین در حال بررسی علت این آتش سوزی هستند.