بر اثر انفجار گاز شهری در یکی از مغازه های واقع در چهاراه شریعتی تبریز، دو باب مغازه صوتی و تصویری بصورت جدی تخریب شده اند.