مرد جوان که پس از ارتباط پنهانی با زنی، او را به قتل رسانده بود با تائید حکم اعدامش در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت.

متهمان پرونده پنجم خرداد سال ۹۲ زنی به نام «شهین» را به قتل رساندند. جسد شهین که در ابتدا به نظر می رسید بر اثر تصادف کشته شده در شانه خاکی جاده رباط کریم پیدا شد. راننده ماکسیما که جسد را پیدا کرده بود به ماموران گفت در حال عبور از این جاده بودم که جسد این زن را وسط جاده دیدم، توقف کردم و آن را با کمک چند راننده دیگر به گوشه ای کشاندیم. ما هیچ کدام با این زن برخورد نکردیم، فقط چون جسد وسط جاده بود و احتمال می رفت خودرو ها با سرعت از روی او رد شوند جسد را جابه جا کردیم.

هرچند ابتدا وقوع تصادف به ماموران گزارش شده بود اما بعد مشخص شد آثار جراحت های عمیق روی بدن این زن وجود دارد و او با ضربه چاقو به قتل رسیده است.

پس از انتقال جسد به پزشکی قانونی و آغاز بازجویی ها مشخص شد شهین روز حادثه سوار یک خودروی وانت دیده شده است. شوهر این زن نیز در بازجویی ها گفت: راننده وانت چند دقیقه قبل با او تماس گرفت و گفت همسرش را نزدیک خانه پیاده کرده و از آنجا که اقوامش دنبالش هستند نگران اوست.

در تحقیقات بعدی مهران راننده وانت مورد بازجویی قرار گرفت. او به قتل اعتراف کرد و گفت این زن را با کارد میوه خوری به قتل رسانده و جسدش را با کمک دوستش کنار خیابان رها کرده است. با تکمیل تحقیقات، دو متهم پرونده مرداد سال گذشته در شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه قرار گرفتند. اولیای دم مقتول در این جلسه برای قاتل درخواست قصاص کردند.

مهران نیز وقتی در جایگاه قرار گرفت اتهام را قبول نکرد و گفت: «من چادرفروش دوره گرد هستم و از این طریق با مقتول آشنا شدم. او از من خواست برای پنجره های منزلش پرده بدوزم. وقتی برای اندازه گیری وارد خانه اش شدم، مردی را دیدم اما نفهمیدم او شوهرش است.

بعد از آن رابطه تلفنی ما شروع شد. او به من نگفت شوهر دارد تا این که یک روز با شهین قرار گذاشته بودم که مردی به سمتم حمله کرد و کتکم زد، وقتی پرسیدم این مرد کیست، جواب داد او شوهرم است اما با هم رابطه خوبی نداریم. بعد از آن رابطه ام را قطع کردم اما با اصرار شهین دوباره با هم رابطه برقرار کردیم.

او گفت تا چندماه دیگر از شوهرش جدا می شود. شب حادثه قرار بود با هم بیرون برویم و من خوردروی دوستم احمد را قرض گرفته بودم. وقتی شهین آمد و سوار خودروشدیم یکدفعه شهین گفت شوهرخواهرش دنبال ماست و خواست که فرار کنیم. من شهین را نزدیک خانه پیاده کردم، با شوهرش تماس گرفتم و گفتم نگران شهین هستم. مراقبش باشد. چندساعت بعد او زنگ زد و گفت شهین کشته شده است. من یک میلیون تومان به شهین بدهکار بودم و تماس های ما بیشتر به همین دلیل بود.

متهم ردیف دوم هم در دفاع از خود منکر همدستی در این جنایت شد و گفت: من فقط خودرو را در اختیار متهم ردیف اول قرار دادم و در جنایت نقشی نداشتم. قضات دادگاه پس از بررسی پرونده، مهران را به قصاص محکوم کردند که حکم مجازات او از سوی قضات دیوان عالی کشور تائید شد. در صورتی که مهران نتواند رضایت اولیای دم را کسب کند بزودی پای چوبه دار می رود.