سرنوشت تنها متهم پرونده قتل مردی بازنشسته که سال‌ها قبل در خانه‌اش کشته‌ شد با اجرای مراسم قسامه روشن خواهد شد.

قتل مرد بازنشسته در سال٨٥ توسط برادرزاده او به ماموران پلیس گزارش داده‌ شد. مرد جوان گفت: «عمویم تنها زندگی می‌کرد و من به او سر می‌زدم روز حادثه بعد از اینکه با تلفن‌هایش تماس گرفتم و جواب نداد تصمیم گرفتم به خانه‌اش بروم در را باز نکرد نگران شدم و قفل را شکستم. وارد خانه که شدم دیدم عمویم مهرداد به قتل رسیده‌ است.

جسد او روی صندلی قرار داشت لباسی به تن داشت که نشان می‌داد قصد داشته بیرون برود یا اینکه تازه به خانه برگشته بود. کراواتش دور گردنش پیچیده شده ‌بود.» وقتی ماموران به محل رسیدند و تحقیقات خود را آغاز کردند لکه‌های خون را روی در و دیوارهای خانه مشاهده کردند. پس از انتقال جسد به پزشکی قانونی تحقیقات درباره زندگی شخصی مهرداد آغاز شد.

برادرزاده او گفت: «خانواده عمویم سال‌ها قبل به خارج از کشور سفر کردند و در آنجا زندگی می‌کنند. عمویم در ایران تنها بود و من و بقیه اقوام به او سر می‌زدیم. چون خانه من نزدیک بود بیشتراز بقیه من سر می‌زدم. او بیشتر روزها را در خانه تنها بود و گاهی با دوستانش میهمانی می‌گرفت اما اینکه با کسی اختلاف دارد یا نه را نمی‌دانم.» بررسی تلفن همراه مقتول نشان داد بیشترین تماس توسط مردی به نام رامین با مهرداد گرفته‌ شده ‌است. رامین ابتدا منکر قتل شد اما بعد در بازجویی‌ها به این جرم اعتراف کرد و گفت: «چون مهرداد به دختر مورد علاقه من نظر داشت و مرتب با او تماس می‌گرفت نسبت به این مساله حساس شدم، به خانه‌اش رفتم و او را خفه کردم.»

پرونده پس از بازسازی صحنه قتل و صدور کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه٨٠ دادگاه کیفری‌ استان تهران ارسال شد. رامین در جلسه محاکمه منکر قتل شد و گفت هرچه در دادسرا گفته، اشتباه است و به خاطر فشار روحی‌ای که تحمل می‌کرد به قتل‌ اعتراف کرده است. متهم گفت: «قبول دارم با مهرداد اختلاف پیدا کرده ‌بودم اما این اختلاف آنقدر شدید نبود که بخواهم مرتکب قتل شوم. او درخانه‌اش میهمانی می‌گرفت و خیلی‌ها در این مراسم حضور داشتند و ممکن است یکی از آنها با او مشکل داشته ‌باشند.»

وکیل‌مدافع متهم نیز گفت: «موکل من اعتراف کرده مقتول را با کراوات خفه کرده درحالی‌که پزشکی‌قانونی علت مرگ را خونریزی مغزی و ضربه به‌سر مقتول عنوان کرده‌ است، بنابراین اعترافات او مقرون به واقع نیست.» با پایان جلسه رسیدگی حکم بر برائت متهم صادر شد اما رای صادره مورد اعتراض وکیل اولیای‌دم قرار گرفت. از آنجایی که همه اولیای‌‌دم خارج از کشور هستند وکیل‌شان اعتراض را مطرح کرد. این اعتراض مورد تایید دیوانعالی کشور قرار گرفت و شعبه هم‌عرض مسوول رسیدگی به این پرونده شد.

هیات قضات شعبه٧۴ دادگاه کیفری‌استان برای تصمیم‌گیری در این خصوص تشکیل جلسه دادند و آنها هم متهم را تبرئه کردند. این بار نیز رای صادره مورد اعتراض قرار گرفت. دیوانعالی کشور بعد از بررسی پرونده خواستار برگزاری مراسم قسامه‌ شد. دیروز قرار بود مراسم قسامه برگزار شود که به‌دلیل حضور نداشتن اولیای‌‌دم رسیدگی به وقت دیگری موکول شد