«دارن شارپر» که سه سال پیش از لیگ حرفه‌ای امریکا خداحافظی کرده است، به گفته سخنگوی ویژه پلیس با خوراندن داروهای روانگردان به زنان و دختران، آنها را هدف آزار و اذیت قرار می‌داد.
در صورت اثبات جرایم این جوان، او به ازای هر یک از اتهام‌هایش به حداکثر ۲۰ سال زندان و جریمه ۲۵۰ هزار دلاری محکوم می‌شود.
این مرد جوان تا اعلام رأی دادگاه با وثیقه ۲/۵ میلیون دلاری در زندان باقی خواهد ماند.