زنی جوان که با برگزاری جلسه قسامه در قتل شوهرش مجرم شناخته شده است با تایید این حکم توسط دیوانعالی کشور به یک‌قدمی چوبه‌دار رسید.

زنی به نام عاطفه اوایل سال۸۹ با پلیس کرمانشاه تماس گرفت و گفت جسد شوهرش را در خانه پیدا کرده ‌است. این زن در بازجویی‌ها گفت: «از اینکه چه‌کسی کیوان را به قتل رسانده خبر ندارم و من فقط جسدش را پیدا کردم.» وقتی خانواده کیوان انگشت‌اتهام را به سمت عروسشان گرفتند عاطفه بازداشت شد.

او در بازجویی‌ها به قتل شوهرش اعتراف کرد و گفت درگیری و عصبانیت آنی باعثشد همسرش را بکشد. عاطفه گفت: «کیوان اعتیاد داشت و به‌خاطر مواد هرکاری می‌کرد. ما سر این موضوع با هم درگیری شدیدی داشتیم و چون من یک‌بچه داشتم نمی‌توانستم از او جدا شوم. کیوان من و بچه‌ام را دوست نداشت.

روز حادثه از من پول خواست تا مواد بخرد، گفتم پولی ندارم و درگیری ما شروع شد. کیوان برای اینکه بتواند گردنبند را از گردن من خارج کند به سمتم حمله کرد و دست ‌به ‌گردن من انداخت. آن گردنبند تنها دارایی‌ام بود به همین دلیل مقاومت کردم و شوهرم را با دست به عقب هل دادم. او به زمین برخورد کرد و از سر عصبانیت گاز پیک‌نیک را برداشتم و یک‌ضربه به سرش زدم و او کشته ‌شد.»

پزشکی‌قانونی گفته‌های این زن را تایید کرد و در گزارش خود نوشت کیوان به‌دلیل اصابت جسم سخت به سرش جان خود را از دست داده‌ است. ضمن اینکه در خون مقتول موادمخدر وجود داشت. در حالی‌که اعتراف عاطفه با شواهدی که پلیس به‌دست آورده ‌بود مطابقت داشت، وی این‌بار ادعای جدیدی را مطرح کرد و گفت کسی که ضربه را زد همسر برادرشوهرش بود.

او گفت: «کیوان فقط من را کلافه نکرده‌ بود، همه اعضای خانواده‌اش از کارهای او خسته شده بودند، وقتی زهره دید شوهرم را هل دادم و او به زمین افتاده ‌است گاز پیک‌نیک را برداشت و به سرش کوبید و قرار شد من این کار را گردن بگیرم.»

به این ترتیب زهره بازداشت شد. این زن در مدتی که تحت بازجویی قرار داشت حاضر به اعتراف نشد و گفت بی‌گناه است اما عاطفه هم دیگر حاضر نشد اعتراف اولیه‌اش را تکرار کند. در نهایت کیفرخواست علیه عاطفه صادر و پرونده برای محاکمه به شعبه‌هفت دادگاه کیفری ‌استان کرمانشاه فرستاده‌ شد.

نماینده دادستان در جلسه محاکمه کیفرخواست را خواند و اعلام کرد از نظر دادسرا عاطفه عامل قتل است و با توجه به درخواست اولیای‌دم درخواست صدور حکم قانونی دارد. در ادامه پدر و مادر مقتول برای بیان درخواست خود در جایگاه حاضر شدند. آنها درخواست قصاص را مطرح و قبول کردند درصورت صدور حکم قصاص سهم دیه نوه صغیرشان را بپردازند.

مادر مقتول گفت: «عاطفه همیشه با پسرم درگیر بود و بارها گفته‌ بود او را می‌کشد. من از خون پسرم نمی‌گذرم و فکر می‌کنم گفته‌هایش در مورد عروس دیگرم دروغ است. او می‌خواهد با این کار همه اعضای خانواده را دشمن کند در صورتی که فقط عاطفه با ما دشمنی دارد و پسرم را کشته‌ است.»

در ادامه عاطفه در جایگاه حاضر شد و ادعا کرد قتل کار او نبوده. هیات قضات با توجه به اینکه دلایل علیه و له متهم کافی نبود تصمیم گرفتند مراسم قسامه برگزار کنند. عاطفه قبول کرد در صورتی که اولیای‌دم نتوانند ۵۰نفر از اقوام خود را که نسبت خونی با آنها دارند به دادگاه معرفی کنند خودش قسم بخورد که قتل کار او نبوده ‌است. اولیای‌دم موفق شدند ۵۰نفر را معرفی کنند و همگی آنها قسم خوردند اطمینان دارند عاطفه قاتل است.

مراسم قسامه مورد اعتراض عبد‌الصمد خرمشاهی، وکیل متهم قرار گرفت و وی گفت: «بسیاری از کسانی که برای قسم‌خوردن به دادگاه آمده‌اند هرچند رابطه خونی با اولیای‌دم دارند اما از چندوچون قتل اطلاع ندارند و بسیاری از آنها تا چندروز قبل از قسم‌خوردن هم نمی‌دانستند چه اتفاقی افتاده‌ است.»

پرونده با اعتراض وکیل متهم به دیوانعالی کشور فرستاده و رای صادره نقض شد بنابراین ایراد وارده برطرف شد و این‌بار دیوانعالی کشور حکم قصاص را مورد تایید قرار داد. هرچند عاطفه و وکیل‌مدافعش همچنان بر بی‌گناهی وی تاکید کرده‌اند اما پرونده با تایید دیوانعالی کشور به واحد اجرای احکام دادسرای جنایی کرمانشاه ارسال شد و قصاص در صورت گذراندن مرحله استیذان عاطفه اجرا خواهد شد.