سرپرست مرکز مدیریت حوادثو فوریت‏‏های پزشکی ۱۱۵ یزد گفت: براساس گزارش مرکز EOC یزد، موردی از اسیدپاشی در یزد گزارش نشده و این موضوع کاملاً و ۱۰۰درصد کذب است.

دکتر احمد دهقان با اشاره به آمادگی اورژانس پیش بیمارستانی در یزد، تصریح کرد: کدهای امدادی اورژانس هنگام برخورد با اینگونه حوادث، ابتدا باید خونسردی خود را حفظ و مصدوم را آرام کنند و در مرحله بعد مواد سوزاننده و عامل آسیب‌رسان را از فرد مصدوم دور کنند.

وی با تاکید بر اینکه استفاده از آب در موارد اسیدپاشی موثر و کمک کننده است، افزود: باید بلافاصله نقاطی از بدن را که با اسید برخورد کرده است با آب شستشو داد.

دهقان توصیه کرد، در صورتی که اسید با چشم مصدوم برخورد کرده به مدت نیم ساعت تا چهل دقیقه باید چشم را با آب شستشو داده و پس از خارج کردن لباس و زیورآلات مصدوم، در صورت وجود امکانات پانسمان، مصدوم را پانسمان کرد و بلافاصله با نیروهای امدادی و ۱۱۵ تماس گرفت.