چهار مرد جوان که متهم هستند دو زن را به‌عنوان مسافر سوار خودرو خود کرده، اموالشان را به سرقت برده و یکی از آنها را مورد آزار قرار داده‌‌اند به‌زودی در دادگاه کیفری ‌استان تهران محاکمه می‌شوند.

پرونده این چهارجوان که در شعبه ۷۸ دادگاه کیفری‌ استان تهران رسیدگی می‌شود، یک‌سال قبل به جریان افتاد، اولین شاکی آنها زنی جوان بود که در شرق تهران به‌عنوان مسافر سوار خودروی متهمان شده‌ بود. این زن زمانی‌که به ماموران مراجعه کرد به‌شدت مضطرب بود؛ او گفت: «خانه‌ام در مرکز شهر است.

برای انجام کاری به شرق تهران رفته‌ بودم، در آنجا سوار ماشینی شدم، راننده و یک‌مرد جلو و دومرد دیگر عقب نشسته بودند من هم فکر کردم ماشین مسافربری است و سوار شدم در راه متوجه رفتار مشکوک آنها شدم؛ مردی که کنارم نشسته ‌بود با چاقو تهدیدم کرد و از من خواست هرچه دارم بدهم من هم از ترس اینکه مبادا مشکلی به‌وجود بیاید و آنها بخواهند تعرض کنند، هرچه داشتم دادم و خواهش کردم پیاده‌ام کنند.»

زن جوان مشخصات چهار متهم را به پلیس داد و تحقیقات در این رابطه آغاز شد. چندروز بعد دختری جوان به پلیس مراجعه و ادعایی مشابه را مطرح کرد. او گفت: به‌عنوان مسافر سوار یک ماشین شدم؛ دو مرد جلو و دو مرد عقب بودند آنها بین راه من را با چاقو تهدید کرده و هرچه در کیفم بود، گرفتند حتی گردنبندم را هم گرفتند مرا به سوله‌ای خلوت بردند و مورد آزار جنسی قرار دادند.

خیلی خواهش کردم این کار را نکنند، به حرفم توجهی نکردند. بعد یکی از آنها شماره تلفنش را به من داد و گفت از من خوشش آمده و اگر شکایت نکنم و آنها را ببخشم با من ازدواج می‌کند. از آنجایی که دختری مثل من نمی‌توانست کاری بکند و بدبخت شده‌ بودم تصمیم گرفتم قبول کنم. قرار شد کمی بیشتر من را بشناسد.

در این مدت هرچه می‌گفت به حرفش گوش می‌کردم تا اینکه متوجه شدم درباره ازدواج دروغ می‌گوید. او نه‌تنها اموالم را پس نداد بلکه بعد از مدتی دیگر جواب تلفن‌هایم را نداد و من از آنها شکایت دارم.» با توجه به آنچه این دختر گفته ‌بود و مقایسه‌ای که ماموران با شکایت اولین شاکی انجام دادند، متوجه شدند این دو زن قربانی یک‌باند شده‌اند. ردیابی‌هایی که ماموران انجام دادند آنها را به جوانی در جنوب تهران ظنین کرد؛ پس از دستگیری این فرد پلیس موفق به بازداشت سه‌نفر دیگر شد.

متهمان که ابتدا سعی داشتند گفته‌های دو زن شاکی را دروغ نشان دهند، بعد از مواجهه با آنها اتهام خود را قبول کردند و گفتند زورگیری را قبول دارند اما به شاکیان تجاوز نکرده‌اند. یکی از متهمان گفت: «ما برای تفریح زورگیری می‌کردیم. هیچ‌کدام نیاز مالی نداشتیم وقتی دختر جوان را سوار ماشین کردیم پولش را گرفتیم اما به او ‌تعرض نکردیم، من از او خوشم آمد و شماره‌ام را به او دادم و مدت یک‌سال با هم ارتباط داشتیم اما بعد از مدتی فهمیدم اشتباه کرده‌ام. او به دردم نمی‌خورد و ارتباطم را قطع کردم، او هم ناراحت شد و از ما شکایت کرد. البته هرچه دوستانم از اموال او به من داده ‌بودند همه را پس دادم.»

این متهم درباره اولین زنی که توسط آنها مورد زورگیری قرار گرفته‌ بود، گفت: «من و دوستانم با هم صحبت کرده‌ بودیم، قرار بود کاری نکنیم که بعدا پشیمان شویم. برای اینکه دردسری درست نشود تصمیم گرفتیم نه کسی را به قتل برسانیم و نه به زنی تجاوز کنیم.

زنان را برای سرقت انتخاب کردیم چون می‌دانستیم می‌توانیم پول‌هایشان را از آنها بگیریم. یکی از دوستانم به نام رضا چاقو می‌کشید و تهدید می‌کرد. اگر آنها مقاومت می‌کردند حتما رهایشان می‌کردیم، اما هیچ‌کدام مقاومت نکردند چاقو را که می‌دیدند می‌ترسیدند و هرچه داشتند می‌دادند.

تحقیقات پلیس نشان داد چهارمتهم همگی سابقه‌دار هستند و چندبار به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر و زورگیری بازداشت و زندانی شده‌اند. آنها در زندان با هم آشنا شده و بعد از آزادی باندشان را تشکیل داده بودند. با توجه به مدارک به دست آمده و شکایت دو زن جوان و از آنجایی که یکی از آنها تجاوز به‌عنف را مطرح کرده‌ بود پرونده برای رسیدگی به شعبه ۷۸ دادگاه کیفری‌ استان تهران فرستاده ‌شد.

دختر جوان در همه جلسات بازجویی اعلام کرد مورد آزار قرار گرفته اما پسران جوان این اتهام را قبول نکردند و جوانی که با او دوست بود نیز اعلام کرد با رضایت دختر جوان با او ارتباط داشته. این در حالی است که با توجه به مدت‌زمان زیادی که از موضوع گذشته، پزشکی‌قانونی اعلام کرد نمی‌توان تشخیص داد تجاوز صورت گرفته یا خیر، اما تایید می‌شود دختر جوان رابطه جنسی داشته‌ است.

با تکمیل تحقیقات و با توجه به مدارک جمع‌آوری‌شده، پرونده این چهارجوان آماده محاکمه شد و به‌زودی در دادگاه کیفری ‌استان تهران پای میز محاکمه می‌روند.