مرد معتاد پس از سوءقصد به جان همسر و دو فرزندش در شهرستان گچساران استان کهگیلویه و بویر احمد، یکی از فرزندانش را کشت و خودکشی کرد.

ساعت ۲۲ ششم مهر امسال زن جوانی همراه دو دختر پنج و شانزده ساله اش در حال تماشای تلویزیون بود که صدای برهم خوردن در توجهش را جلب کرد. وقتی به سمت اتاق نشیمن آمد، شوهرش را دید که رنگ به چهره ندارد. مرد خانواده بدون دلیل او را به کناری انداخت و با برداشتن گلدان شیشه ها را درهم شکست.

بچه ها وحشتزده در کنج اتاق ایستاده و به پدرشان نگاه می کردند و دست و پایشان می لرزید. پیش از این هم وقتی او با چهره رنگ پریده به خانه می آمد، بچه ها دلشوره می گرفتند. زن با التماس از شوهرش خواست خانه را ترک کند، اما او توجهی نکرد و همه چیز را به هم ریخت. از رفتار مرد معلوم بود دوباره شیشه مصرف کرده و قادر به کنترل خود نیست. مرد گلدان بعدی را برداشت و محکم به دیوار کوبید.

رعشه بر اندام زن افتاده بود. می ترسید شوهرش جان دو فرزندش را بگیرد. با التماس زن جوان، مرد عصبانی تر شد و به جان همسرش افتاد. آن قدر او را کتک زد که وی توان حرکت کردن نداشت.

مرد معتاد همسرش را به کناری انداخت و با برداشتن چاقوی آشپزخانه به اتاق نشیمن بازگشت. بچه ها با دیدن پدر و چاقویی که در دست داشت، وحشت کرده و می خواستند فرار کنند اما پدر راه آنها را بست.

مادر با دیدن این صحنه بسختی بلند شد تا مانع آسیب به دخترانش شود. شوهرش با چاقو ابتدا او را نقش زمین کرد و به سوی دخترانش حمله ور شد، او ابتدا به سمت دختر پنج ساله اش هستی رفت. کودک التماس کرد پدر رهایش کند. مادرش را صدا زد و کمک خواست؛ اما انگار کسی صدایش را نمی شنید.

دخترک جیغ می زد و از مادرش کمک می خواست، اما پدر بیرحمانه با قمه هر دو فرزندش را مجروح کرد و سپس در حیاط خانه با چاقو بشدت خود را زخمی کرد.

همسایه ها با شنیدن صدای کمک خواهی وارد خانه زن جوان شده و موضوع را به پلیس و اورژانس اطلاع دادند.

دقایقی بعد با حضور ماموران انتظامی و امدادگران به محل حادثه، هر چهار عضو خانواده به بیمارستان منتقل شدند، اما با وجود تلاش پزشکان مرد معتاد و دختر پنج ساله اش به علت شدت خونریزی جان باختند.

با گزارش این حادثه تلخ به بازپرس پرونده دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی صادر و تلاش برای نجات دو عضو دیگر این خانواده ادامه دارد.

بنا بر این گزارش، زن جوان با صدماتی که به او وارد شده در کما به سر می برد و تحقیقات قضایی و انتظامی در این باره ادامه دارد.