محمد شهریاری اظهار داشت: تا کنون برای ما مشخص شده است که این تیراندازی ترور نبوده و در حال حاضر بازپرس جنایی همراه تیم پلیس آگاهی و کارشناسان در محل حاضر شده اند.

وی افزود: تحقیقات در مرحله اولیه است و نمی توان درباره انگیزه این تیراندازی اظهار نظر کرد.

بر اساس این گزارش، تیراندازی در حوالی میدان تیراندازی یک کشته برجا گذاشت. هنوز جسد مقتول در محل قرار دارد و ترافیک سنگینی در منطقه ایجاد شده است.