ملت ایران: در ساعت ۱۱:۳۰ صبح روز گذشته اهالی و کسبه میدان فردوسی شاهد جنایتی خونین در یکی از صرافی های این منطقه بودند.
بر اساس اظهارات شاهدان، در هنگام وقوع این جنایت، مردی جوان به بهانه خرید دلار به صرافی «امین» مراجعه کرد، اما دقایقی بعد با واردکردن ضربات متعدد چاقو به بدن فروشنده زن این صرافی، اقدام به قتل وی کرد.
با مجروح شدن فروشنده این صرافی، سارق با پای پیاده پاز محل حادثه فرار کرد که بلافاصله مجروح توسط اهالی به بیمارستان منتقل شد، اما سرانجام به علت شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داد.
در حال حاضر تحقیقات پلیس در رابطه با شناسایی این متهم به قتل ادامه دارد.