زمین لرزه ای به بزرگی ۲.۵ در مقیاس امواج درونی زمین، بامداد امروز(شنبه ۱۱ مردادماه) فاریاب در جنوب استان کرمان را لرزاند.

به گزارش ایسنا،این زمین لرزه ساعت ۰۵ و ۱۱ دقیقه و ۵۴ ثانیه به ثبت رسیده است.

مختصات کانون رومرکزی این زلزله، ۵۷.۲۲ درجه طول شرقی و ۲۸.۴۵ درجه عرض شمالی گزارش شده است.

از خسارت های احتمالی این زمین لرزه تاکنون گزارشی نشده است.