مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: ۱۰هکتار از درختان جنگل گلستان بعد از ظهر دیروز جمعه در آتش سوخت.

موسی صابری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه هنوز تعداد درختان سوخته شده مشخص نشده است، افزود: خوشبختانه آتش سوزی در قسمت مرتع مشجر جنگل اتفاق افتاده که دارای تعداد زیادی از درختان نبوده و بیشتر آن مساحت را بخش مرتعی تشکیل می دهد.

وی محل دقیق حادثه آتش سوزی را دو راهی دشت بیان کرد.

صابری در خصوص علت این حادثه اظهار کرد: با توجه به اینکه آتش سوزی در محل حاشیه جاده اتفاق افتاده و آنجا محلی مناسب برای اتراق مسافران یا چوپان نبوده است، به احتمال فراوان انداختن چیزی مانند ته سیگار موجب بروز این حادثه شده است.

وی بیان کرد: آتش سوزی در ساعت ۱۵:۳۰دقیقه بعد از ظهر دیروز اتفاق افتاده و تا ساعت ۱۹ ادامه داشته است.