به گزارشملت ایراناین خیاط که برای ۱۷ روز در زیر خرابه های کارخانه ی تولید پوشاک مدفون شده بود، روز جمعه زنده از زیر آوار بیرون کشیده شد. این صحنه ی معجزه آسا درست در مقابل آمار وحشتناک و غیر قابل تصور ی بود که از شمار روز افزون قربانیان این حادثه و رسیدن آن به مرز ۱۰۰۰ نفر خبر می داد.

" رشما " که توانسته بود در این مدت با خوردن مواد غذایی خشک شده ای که در نزدیکی اش بوده و نوشیدن ذخیره ی آب همراهش، زنده بماند، به طور قابل ملاحظه ای پس از نجات از زیر آوار، از وضعیت عمومی خوبی برخوردار بوده است.

به گزارشملت ایرانوی در میان خرابه هابی برجای مانده از طبقه ی دوم این ساختمان ۸ طبقه پیدا شد، جایی که امدادگران تنها انتظار یافتن اجساد بی جان قربانیان را داشته اند و نه نجات بازماندگان را، آنهم پس از گذشت ۱۷ روز از وقوع این سانحه.

وی در مصاحبه با تلویزیون خصوصی سوموی، در حالی که روی تخت بیمارستان از سوی پزشکان در حال مداوا بود، بیان داشت: " من صدای کارگران نجات را برای چند روز گذشته می شنیدم وسعی می کردم برای جلب توجه آنان، به ضربه زدن بر روی خرابه ها با چوب و میله ادامه دهم ". " …هیچ کس صدای مرا نمی شنید و این برای من بسیار ناگوار بود. من حتی تصورش را هم نمی کردم که بتوانم دوباره روشنایی روز را ببینم ".

با اجرای عملیات نجات در نخستین ساعت های پس از وقوع حادثه در ۲۴ آوریل، بیش از ۲۵۰۰ نفر نجات یافتند. اما از ۲۸ آوریل تا به امروز هیچ قربانی دیگری زنده از زیر آوار بیرون کشیده نشده بود.

دولت " هاسینا " نخست وزیر بنگلادش، پس از این اتفاق مرگبار به خاطر سهل انگاری اش در نظارت بر این کارخانه ی قدرتمند پوشاک به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.