به گزارش ملت ایران به نقل از مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران؛ زمان این زمین لرزه را ساعت ۰۶:۳۸: ۰۹.۱ با قدرت ۶.۲ ریشتر در " بندر جاسک " هرمزگان ثبت شده است.

زمین لرزه دیگری هم ساعت ۰۶:۵۹: ۳۷.۱ با قدرت ۴.۸ ریشتر در " میناب " هرمزگان ثبت شده است.