به گزارشملت ایرانسه زن در کلیولند آمریکا پس از حدود ۱۰ سال زنده پیدا شدند. این سه زن حدود چند کیلومتری خانه خود، جایی که قبلا از همانجا ناپدید شده بودند، پیدا شدند.

بنا به اعلام پلیس، سه مرد لاتین ۵۰،۵۲ و ۵۴ ساله در رابطه با این ماجرا دستگیر شده اند.

این سه زن پس از پیدا شدن مورد آزمایش های پزشکی قرار گرفتند. بنا به اعلام پزشکان حال عمومی این افراد، مساعد گزارش شده است.

مالونی، یکی از این سه زن می گوید: " ما فکر نمی کردیم پایان ماجرا اینقدر خوب تمام شود. ما خیلی خوشحالیم که نجات پیدا کرده ایم "

تیم پزشکی همچنین این سه زن را مورد آزمایش قرار داده تا مطمئن شود که مورد تجاوز و یا سوء استفاده قرار نگرفته اند.

پلیس جزئیاتی در مورد چگونگی پیدا شدن این سه زن منتشر نکرده اما همسایه ها می گویند که با شنیدن صدای گریه و طلب کمک از یک خانه، به کمک این سه زن شتافته اند.

این سه زن در سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ ناپدید شدند و هنگام ربوده شدن ۱۴،۱۶ و ۲۱ سال سن داشتند.

پلیس ضمن ابرازخرسندی از یافتن این سه زن اعلام کرده که سوالات بی پاسخ بیشماری در رابطه با این آدم ربایی وجود دارد و تحقیقات در رابطه ادامه خواهد داشت.