ملت ایران: بعد از سیل کم نظیر در تایلند طی ماه های گذشته به تمامی کارخانجات این کشور خسارت وارد شد.
در این تصاویر شاهد خسارت وارد شده بر شرکت خودروسازی هیوندا کاملا مشهود است.
عکس آخر نیز نمایش دهنده عکس این کارخانه بعد از خشک شدن آب و بازگشت به حالت عادی است. هر چند دیگر استفاده از این اتومبیل ها امکان پذیر نخواهد بود.