به گزارشملت ایران: بنا به گفته ی مقامات آتش نشانی، حداقل ۳۶ نفر در یک آتش سوزی در بیمارستان روانی در منطقه مسکو کشته شده اند.
آنها می گویند در هیچ بیمارستان ۱۴ در Ramenskiy روستا شعله در مدت کوتاهی پس از ۲:۰۰ به وقت محلی(۱۰:۰۰ GMT پنج شنبه) آغاز شده است.
تصور می شود بسیاری از قربانیان از افراد محلی باشند. بیم آن میرود که تعداد تلفات احتمالی افزایش یابد.
علت این حادثه در حال تحقیق و بررسی می باشد. بنا به گزارشی اتصال کوتاه در تأسیسات الکتریکی این بیمارستان می تواند دلیل این حادثه باشد.
مقامات محلی بنا به گزارش خبرگزاری های روسی عنوان کردند که شروع این آتش سوزی از بخشی از ساختمان که در آن بیماران مبتلا به شرایط سخت روانی حضور داشته اند، بوده است.
آتش نشانان پس از خاموش نمودن شعله ها، تاکنون اجساد ۱۲ قربانی را بیرون آورده اند.
یک مقام محلی گفت که تمام پنجره ها مجهز به میله های فلزی بوده که مانع از فرار بیماران گرفتار در دام شعله ها می شده است، با توجه به گزارش خبرگزاری ریا نووستی، اجساد بسیاری از قربانیان در بستر خود یافت شده اند.
اعتقاد بر این است که ۴۱ بیمار در این بیمارستان بوده اند.