بی احتیاطی پدر شهرستان دره شهر مرگ مازیار یک ساله اش را رقم زد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان ایلام، در این حادثه پدر خانواده که در حال خارج کردن خودرو از پارکینگ منزلش بود بدون توجه به اطراف خود فرزند دلبندش را زیر گرفت.

گفتنی است، مازیار یک ساله به علت شدت جراحات وارده فوت کرد.