یک حلقه مار سمی یک متر و ۵۰سانتی در محدوده مسکونی شهر مشهد که وارد پارکینگ منزل شده بود توسط ماموران آتش نشانی شکار شد.