خانم جانسون که موفق شده بود با تغییر ظاهر خود دیگران را فریب دهد در خانه زنی زندگی می کرد که او کم کم به هویت جعلی جانسون پی برد. گفتنی است او به پرداخت ۵۰۰دلار جریمه محکوم شد و از وضعیت تحصیلی اش نیز هنوز خبری مخابره نشده با وجود این خطر زندان رفتن از سرش گذشت.